Příloha č. 2 Největší povolené hmotnosti (limitní) silničních vozidel, zvláštních vozidel a jejich rozdělení na nápravy

 

(1) Největší povolené hmotnosti na nápravu vozidla nesmí překročit:


a) u jednotlivé nápravy: 10,00 t,

b) u jednotlivé hnací nápravy: 11,50 t,

c) u dvojnápravy motorových vozidel součet zatížení obou náprav dvojnápravy nesmí překročit při jejich dílčím rozvoru

1. do 1,0 m: 11,50 t,

2. od 1,0 m a méně než 1,3 m: 6,00 t,

3. od 1,3 m a méně než 1,8 m: 18,00 t,

4. od 1,3 m a méně než 1,8 m, je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním nebo pérováním uznaným za rovnocenné nebo pokud je každá hnací náprava opatřena dvojitou montáží pneumatik a maximální zatížení na nápravu nepřekročí 9,50 t: 9,00 t,

d) u dvojnápravy přípojných vozidel součet zatížení obou náprav dvojnápravy nesmí překročit při jejím dílčím rozvoru

1. do 1,0 m: 11,00 t,

2. od 1,0 m a méně než 1,3 m: 16,00 t,

3. od 1,3 m a méně než 1,8 m: 18,00 t,

4. 1,8 m nebo více: 20,00 t,

e) u trojnápravy přípojných vozidel součet zatížení tří náprav trojnápravy nesmí překročit při jejich dílčím rozvoru jednotlivých náprav

1. do 1,3 m včetně: 21,00 t,

2. nad 1,3 m do 1,4 m včetně: 24,00 t.


Dvojnápravou se rozumí dvě za sebou umístěné nápravy, jejichž středy jsou při přípustné hmotnosti od sebe vzdáleny (dílčí rozvor) nejvýše 1,8 m.

Trojnápravou se rozumí tři za sebou umístěné nápravy, jejichž součet dílčích rozvorů činí nejvýše 2,8 m.(2) Největší povolená hmotnost silničních vozidel nesmí překročit

a) u motorových vozidel se dvěma nápravami: 18,00 t,

b) u motorových vozidel se třemi nápravami: 25,00 t,

je-li hnací náprava vybavena dvojitou montáží pneumatik a vzduchovým pérováním nebo pérováním uznaným za rovnocenné nebo pokud je každá hnací náprava opatřena dvojitou montáží pneumatik a maximální zatížení na nápravu nepřekročí 9,50 t: 26,00 t,

c) u motorových vozidel se čtyřmi a více nápravami: 32,00 t,

d) u přívěsů se dvěma nápravami: 18,00 t,

e) u přívěsů se třemi nápravami: 24,00 t,

f) u přívěsů se čtyřmi a více nápravami: 32,00 t,

g) u dvoučlánkových kloubových autobusů: 28,00 t,

h) u tříčlánkových kloubových autobusů: 32,00 t,

i) u jízdních souprav: 48,00 t,

j) u pásových vozidel: 18,00 t,

u dvoukolových a tříkolových motorových vozidel hodnoty uvedené ve směrnici 93/93/EHS.

 

(3) Největší povolené rozměry vozidel a jízdních souprav

 

(1) Největší povolené rozměry (bez plusové tolerance) vozidel a jízdních souprav včetně nákladu jsou

a) největší povolená šířka

1. vozidel kategorie M1: 2,50 m,

2. vozidel kategorií M2, M3, N, O, OT, T: 2,55 m,

3. vozidel s tepelně izolovanou nástavbou, u které je tloušťka stěn větší než 45 mm: 2,60 m,

4. dvoukolových mopedů: 1,00 m,

5. ostatních vozidel kategorie L: 2,00 m,

6. přípojných vozidel za dvoukolová motorová vozidla: 1,00 m,

7. samojízdných a přípojných pracovních strojů a nesených pracovních strojů v soupravě s nosičem: 3,00 m,

8. tramvají: 2,65 m

b) největší povolená výška

1. vozidel (včetně sběračů tramvají a trolejbusů v nejnižší pracovní poloze): 4,00 m,

2. vozidel kategorie L: 2,50 m,

3. vozidel kategorií N3, O4, určených pro přepravu vozidel: 4,20 m,


c) největší povolená délka

1. jednotlivého vozidla s výjimkou autobusu a návěsu: 12,00 m,

2. přípojného vozidla kategorie O1 nebo O2 vybaveného spojovacím zařízením třídy B50-X (pro kouli ISO 50): 8,00 m,

3. speciálního přívěsu nebo nákladního přívěsu pro přepravu letadel kategorie O1 nebo O2 vybaveného spojovacím zařízením třídy B50-X (pro kouli ISO 50): 9,50 m,

4.

a) autobusu se dvěma nápravami: 13,50 m,

b) autobusu se třemi a více nápravami: 15,00 m,

5. kloubového dvoučlánkového autobusu a trolejbusu: 18,75 m,

6. kloubového tříčlánkového autobusu a trolejbusu: 22,00 m,

Do největší povolené délky autobusů se započítává jakákoliv odnímatelná výbava (například schrána na lyže)

7. soupravy tahače s návěsem: 16,50 m,

8. soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem: 18,75 m,

9. soupravy motorového vozidla s jedním přívěsem kategorie O4 určeným pro přepravu vozidel: 20,75 m,

10. vozidla kategorie L: 4,00 m,

11. tramvaje (sólo) včetně spřáhel: 18,00 m,

12. soupravy tramvají a kloubové tramvaje včetně spřáhel: 40,00 m,

13. soupravy traktoru s jedním přívěsem (návěsem): 18,00 m,

14. soupravy traktoru s přípojným pracovním strojem: 18,00 m,

15. soupravy samojízdného stroje s podvozkem pro přepravu pracovního zařízení stroje: 20,00 m,

16. soupravy se dvěma přívěsy nebo s návěsem a jedním přívěsem: 22,00 m,

(Do celkové délky vozidla (jízdní soupravy) se nepočítá délka nakládacího satelitního vozíku, který je v přepravní poloze namontován vzadu na vozidle, pokud nepřesahuje vozidlo o více než 1,20 m)

 

Dopravní info

Copyright 2012 doprovody.eu. All Rights Reserved